Κοσμίου 108, Κομοτηνή, Ροδόπης Τ.Κ.: 69100

Τηλέφωνο: 2531072146

Κινητό: 6947566066

E-mail: tapetsarieserdar@gmail.com

Ιστοσελίδα: http://www.serdartapetsaries.gr